0730-478 942 

Välkommen till Villekulla familjehem

Nu har du möjlighet att bli familjehem. Med hjälp och stöd av familjehemskonsulenter med lång och bred erfarenhet inom den sociala barnavården, får du handledning och utbildning genom hela uppdraget.

På Villekulla vill vi jobba upp trygga och långsiktiga relationer med dig som är intresserad av att bli familjehem. Många personer är nyfikna på uppdraget, men man kan känna sig osäker på vad det innebär. Processen att bli familjehem får inte gå för fort. Under hela utredningstiden och i den förberedande fasen hinner beslut att mogna fram och man får svar på väldigt många olika frågor.

Man kan under hela processen välja att avsluta sitt intresse. Det finns ingen ”norm” för hur ett familjehem ska se ut. Ålder, kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ensam/parhushåll. Familjer ser idag väldigt olika ut. Det är din lämplighet och omsorgsförmåga i förhållande till barnets behov som prövas och bedöms.

Är du intresserad av att få mer information om att bli familjehem kan du fylla i formuläret nedan eller kontakta oss via info@villekullafamiljehem.se, vi hör då av oss till dig.

Namn E-post Medelande Skicka in

Med hög närvaro och stöd för familjehemmen så skapar vi tillsammans trygghet för våra barn och ungdomar.

-Verksamhetschef, Viveca Andersson Nordberg


  Så jobbar vi

  Vår Vision

  Vår vision är att kunna erbjuda barn och unga i olika utsatta livssituationer en kompletterande familj som under en längre eller kortare period kan ge barnet trygghet, kärlek och omsorg.

  Bakgrund

  Av erfarenhet och forskning vet vi att barn och ungdomar, med vissa undantag, aldrig mår bättre av att skiljas från sitt biologiska nätverk. Därför är vår strävan att få vara med och ”laga och reparera” så gott det går. Vår inställning är att barnet skall flytta hem igen till sitt ursprung. Det kan handla om en kort tids placering eller en längre tid. Vi har en nogsam dialog med våra utredda familjer att det är detta som är målet.

  Mål & Syfte

  Barnets placering i ett familjehem styrs av ett beslut från socialtjänsten. Det är socialtjänstens företrädare som beslutar och följer barnet under placeringen.

  För Villekulla Familjehem är det av vikt att kunna erbjuda kommunerna samarbetsinriktade familjehem.

  Vi lägger mycket tid under familjehemsutredningen på att diskutera med familjehemmen om samverkan och samarbete med socialtjänst och andra myndigheter.

  Värdegrund

  Vår värdegrund är förankrad i en stark tro om att samhället tillsammans kan motverka psykisk ohälsa hos många barn och ungdomar. Att under en längre eller kortare period få bo i ett familjehem kan vara en av de pusselbitar som behövs för att bevara en ung människas psykiska välbefinnande. När det är möjligt är vår värdegrund vidare att vi är övertygade om att en inkludering av barnets egen familj är nödvändig under en placering.

  En lyckad matching

  Vår Verksamhet

  Villekulla Familjehem har en sammantagen bred och flerårig erfarenhet av socialt arbete. Våra erfarenheter sträcker sig till mångårig myndighetsutövning inom ”barn och unga”, samt inom institutionsvården såsom HVB för ensamkommande barn och för behandlingsinriktad vård inom kriminalitet.

  För lite äldre barn, där inslag av kriminalitet kan vara en av orsakerna till en familjehemsplacering, kan Villekulla under rimliga geografiska förhållanden, erbjuda behandlingsmetoden ”Ett nytt vägval” Det är ett behandlingsinriktat kriminalitetsprogram skapat av Gunnar Bergström, för att hjälpa vuxna eller ungdomar som är i eller på väg in i en kriminell livsstil.

  Villekulla Familjehem vill till det yttersta motverka så kallade sammanbrott i familjehemmet. En tydlig och grundlig matchning samt tydlig information om barnets behov är grunden för en trygg placering. I kombination med mycket stöd och återkommande hembesök och handledning från familjehemskonsulenten ger det goda förutsättningar för att hindra sammanbrott.

  Hur går det till med att bli familjehem?

  För att bli familjehem hos Villekulla behöver du genomföra några utredningar. Den första kallas för BRAFAM och finns på Socialstyrelsens hemsida. Om den ser bra ut, går du vidare till en djupare intervju där familjehemskonsulenten utreder utifrån en viss modell.

  Vi behöver också referenser som vi kan ringa. Det kan vara arbetsgivare eller annan person vi kommer överens om att ta kontakt med.

  Konsulenten kommer undersöka om det finns några tidigare domar på familjemedlemmarna och du kommer få uppge vilka sociala medier du eventuellt använder dig av. Konsulenten kikar sedan på dem.

  Du behöver också inhämta registerutdrag från polisens misstanke och belastningsregister, Kronofogden, Försäkringskassan samt från Socialregistret. Du som blir familjehem hos Villekulla får ett gediget stöd. Familjen kan nå konsulenten 24 timmar om dygnet. Familjen får uppföljande samtal varje vecka samt vid behov.

  Handledning för familjehemmet är 1g/månad. Familjen får även utbildning.

  vi svarar på både små och stora frågor

  Kontakta oss

  Du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi har korta kontaktvägar och svarar på allt du undrar kring ett familjehemsuppdrag.
  Adress

  Postadres: Box 129, 54123 Skövde       Org.nr:  556941-3114